Peltikymppi

Katon turvallisuustuotteet ja tikkaat

Kun kiipeäminen katolle ja siellä liikkuminen halutaan tehdä vastuullisesti ja turvallisesti, ovat ammattilaisen asentamat ja sertifioidut kattoturvatuotteet ehdottomia. Tiesitkö että olet itse vastuussa vahingoista jos talosi turvavarusteista löydetään puutteita. Meiltä saat ammattilaisen apua turvatuotetarpeidesi kartoitukseen sekä asiaan kuuluvan asennuksen. Käyttämämme Pisko kattoturvatuotteet valmistetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Kattosillat, lumiesteet sekä lapetikkaat ja niihin liittyvät osat ja kannakkeet sekä asennustavat erilaisille kattomateriaaleille ovat läpäisseet standardien mukaiset staattiset ja dynaamiset testit. Testit on suoritettu puolueettoman tutkimuslaitoksen valvonnassa.

Seinä, lape- ja turvatikkaat
Kaikissa rakennuksissa tulee olla turvalliset kulkuyhteydet vesikatolle, katolla liikkumiseen harjalle, savupiipulle, kattoluukuille ja muille huollettaville kohteille. Turvallisesta alas pääsystä parvekkeilta ja yläkerran huoneista on myös huolehdittava. Tikkaan ollessa nousukorkeudeltaan kahdeksan metriä tai yli, tulee tikas varustaa turvakiskolla tai selkäsuojuksella (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2). Tikasjärjestelmällämme saadaan tikkaat kaikkiin edellä mainittuihin käyttökohteisiin lisävarusteita käyttämällä.

Mitoitusvaatimusten mukaisesti tikkaiden askelmien vapaa leveys on 400 mm ja keskinäinen etäisyys 300 mm. Tikkaat valmistetaan kuumasinkitystä tai alusinkitystä teräsputkesta. Runkoputket ovat 25x45 mm ovaaliputkea ja askelmat 25 mm putkea. Puolat kiinnitetään runkoputkiin niittausmenetelmällä muiden liitosten ollessa ruuviliitoksia. Tikkaat ovat saatavilla ovaalin mallisina ja niitä saa sinkittyinä tai pulveripolttomaalattuna.

Lumiesteet
Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. Lumiesteen ja sen kiinnityksen tulee kestää vähintään 5 kN/m lappeensuuntainen kuormitus. Lumiesteet täyttävät RT-kortin 85-10708 asettamat vaatimukset.

Jotta lumiesteet ja kiinnitys kattorakenteisiin täyttävät edellä mainitut vaatimukset, on niiden mitoituksessa ja asennuksessa välttämätöntä tutustua asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Mitoitettaessa lumiestettä voidaan yleisohjeena pitää sitä, että alle 6 metrin lappeelle asennetaan yksi lumiesterivi räystäälle ja 6 metriä ylittävälle lappeelle yksi rivi räystäälle ja toinen rivi lappeen (max. 12 m) puoliväliin. Ovien kohdalle, tai vain osalle kattoa asennettavaan lumiesteen kiinnitykseen ja mitoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi asennettaessa 3 m lumieste oven kohdalle tulee kiinnikkeitä asentaa vähintään 4 kpl, siten etteivät putkien tai profiilin päät ulkone kiinnikkeestä 100 mm enempää.

Lumiesteen mitoituksessa otetaan huomioon katemateriaali, katon kaltevuus, lappeen pituus, kattorakenteet ja lumiesteen kiinnitystiheys. Lumiesteenä suosittelemme käytettävän tiilikatteella 1-putkista mallia ja muilla kattotyypeillä ehdottomasti 2-putkista. Lumiesteisiin on saatavana myös erillinen ritilä tai ns. lumiaita vaativiin kohteisiin, jotka ovat esimerkiksi kerrostalot tai muut korkeat kohteet.

Kattosillat
Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Kattoturvatuotteemme valmistetaan standardin SFS-EN 516 mukaisesti. Kattosillat ovat käyntileveydeltään 350 mm. Kattosillat, niihin liittyvät osat ja kannakkeet, sekä asennustavat erilaisille katemateriaaleille, ovat läpäisseet standardin SFS-EN 516 luokan 2 mukaiset staattiset ja dynaamiset testit. Kattosilloissa käytetään Pisko vaakakiskoa ja sen osia. Tuotteet ovat yhteensopivia ja yhdessä testattuja standardin SFS-EN 516 mukaisesti. Ammattilaisen asentamana Pisko kattoturvatuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää. Pisko kattosiltaa voidaan käyttää henkilökohtaisten turvavarusteiden (turvaköyden) kiinnitykseen.
Kaikkia kattoturvallisuustuotteemme ovat sinkittyijä tai pulveripolttomaalattuja.  
Vakioväreinämme ovat valkoinen RR 20, tumma harmaa RR 23, tumma ruskea RR 32, musta RR 33.
Kattoturvatuotteita toimitetaan tarvittaessa myös muina RR- ja RAL-värisävyinä.